Pomimo znacznego postępu w zrozumieniu procesów kancerogenezy i genetycznego uwarunkowania nowotworów, najbardziej wiarygodnym rozpoznaniem nowotworu stanowiącym podstawę w diagnostyce i wyborze leczenia jest nadal wynik oceny mikroskopowej – ba...