Pomimo spadku zachorowalności na raka żołądka na świecie, Polska pozostaje wciąż krajem o wysokiej zapadalności. Ostatnio w Polsce wykrywanych jest ponad 5000 nowych zachorowań na ten nowotwór rocznie. W odróżnieniu od krajów Dalekiego Wschodu, gd...