Chorzy na gruczolakoraka płuca (adenocarcinoma) odnoszą dużą korzyść z terapii opartej na bewacyzumabie [ryc. 1]. W grupie pacjentów chorych na raka płuca o tym podtypie histologicznym terapia z zastosowaniem leku Avastin wydłuża medianę czasu pr...