Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Obecność guza w obrębie jamy brzusznej dziecka, stwierdzona badaniem fizykalnym lub obrazowym, jest alarmującym zna...