Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych.
Obrazowanie metodą PET/CT (pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa) staje się coraz popularniejszym ...