Artykuł ten jest poświęcony roli telomerów i telomerazy w procesie powstawania i rozwijania się nowotworów.
Kancerogeneza, czyli proces powstawania nowotworów jest obecnie jednym z najwnikliwiej badanych procesów zachodzących w ludzkim orga...