Stosowanie trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu I linii HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi wiąże się z istotnym wydłużeniem czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i czasu całkowitego przeżycia chorych, w porównaniu d...