Ograniczenia oraz inwazyjność biopsji wątroby doprowadziły do poszukiwań innych metod oceny włóknienia wątroby. Elastografia jest najlepszą z dostępnych nieinwazyjnych procedur diagnostycznych.
Elastografia jest unikatowym narzędziem diagno...