Postęp w rozumieniu biologii raka doprowadził do zidentyfikowania mechanizmów molekularnych, odgrywających istotna rolę w proliferacji komórek nowotworowych. Wśród nich znajduje się szlak wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa sygnałów związany z nask...