Artykuł prezentuje procedurę generowania obrazów, zastosowanie oraz zasady interpretacji badań perfuzyjnych tomografii komputerowej. Przedstawia wady oraz zalety tej technologii w ocenie perfuzji.
Początki badań perfuzyjnych z wykorzystaniem ...