Wyniki wielu randomizowanych badań klinicznych potwierdziły skuteczność skojarzonego leczenia analogami puryn w połączeniu z cyklofosfamidem (CTX) w pierwszej linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) Wyniki wielu randomizowanych bad...