Artykuł omawia rolę nanocząsteczek w celowanej diagnostyce obrazowej na przykładzie perfluorokarbonu (PFC).
Stały i szybki postęp wiedzy medycznej pozwala na coraz lepszy wgląd w przyczyny i mechanizmy powstawania chorób na szczeblu molekular...