Istnieje możliwość oceny modelu ekspresji genów w komórkach nowotworowych na podstawie standardowych obrazów radiologicznych, co opisuje ten artykuł.
Współczesna diagnostyka nowotworów dzięki zastosowaniu technik molekularnych obejmuje ocenę ...