W artykule przedstawiono zastosowanie antysensowych oligonukleotydów w diagnostyce obrazowej procesów nowotworowych.
Badania nad genetyką nowotworów umożliwiły szczegółowy wgląd w molekularne podstawy powstawania choroby. Do chwili obecnej zi...