Roche koncentruje się

na wprowadzaniu innowacyjnych

metod genomicznych, pozwalających

zidentyfikować i ustalić wartość istotnych

celów molekularnych

dla opracowywania nowych leków
<...