Jedną z bardziej obiecujących opcji terapeutycznych jest zastosowanie

leczenia bewacyzumabem. Jest to jedyna dostępna opcja leczenia

celowanego, która z całą pewnością wydłuża medianę czasu do progresji

w pierws...