Rak brodawkowaty jest najczęstszą postacią raka tarczycy. Dotyczy najczęściej kobiet w średnim wieku, ale może występować w każdym wieku. W badaniu ultrasonograficznym rak brodawkowaty ma swój dość charakterystyczny obraz. Szczególnie charakteryst...