Ziarnica złośliwa – choroba Hodgkina (lymphogranulomatosis maligna LGM) jest chorobą nowotworowa układu chłonnego, zajmującą węzły chłonne i pozawęzłową tkankę limfatyczną. 10% przypadków zachorowań ma miejsce u dzieci poniżej 16 r.ż. Rzadk...