Obok ostrej białaczki limfoblastycznej i pierwotnych guzów mózgu, chłoniaki stanowią najczęstszą grupę nowotworów u dzieci. Niemalże wszystkie charakteryzują się agresywnym bądź bardzo agresywnym przebiegiem. W przeciwieństwie do dorosłych, u dzie...