Angiogeneza (gr. angeion – naczynie + genesis – powstawanie) jest złożonym procesem tworzenia nowych naczyń krwionośnych na podstawie wcześniej istniejącej sieci naczyniowej [1-3]. W odróżnieniu od waskulogenezy (powstawanie naczyń de ...