Retinoblastoma – diagnostyka i konsekwencje opóźnionego rozpoznania
Retinoblastoma (siatkówczak) jest guzem złośliwym pochodzenia neuroektodermalnego, histologicznie o różnym stopniu dojrzałości. W postaciach słabo zróżnicowanych nowo...