Badania epidemiologiczne dotyczące występowania nowotworów u dzieci poświęcone są głównie nowotworom o największej częstotliwości. Tymczasem nie można pominąć nowotworów występujących rzadko w wieku dziecięcym, które stanowią poważne zagrożenie dl...