Ojcem współczesnej mikroskopii elektronowej jest niemiecki inżynier Ernst Ruska (1906-1988). W roku 1931 opracował on pierwszą soczewkę mikroskopu elektronowego. Był to elektromagnes mogący ogniskować strumień elektronów analogicznie jak soczewka...