Artykuł opisuje podstawowe zabiegi operacyjne w chirurgii raka piersi: szerokie wycięcie i kwadrantektomię (jako elementy terapii zachowującej pierś), amputację prostą i podskórną, zmodyfikowane amputacje radykalne, operację Halsteda oraz omawia n...