Amputacje stanowią metodę ultima ratio w leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych. Mogą służyć leczeniu chorego z guzem zaawansowanym miejscowo lub być elementem terapii choroby uogólnionej. Artykuł skupia się na kilku zagadnieniach związanych...