Odjęcia kończyn należą do najstarszych zabiegów chirurgicznych. W ostatnich latach zainteresowanie tymi zabiegami znacznie wzrosło. Za główne powody uważa się zwiększoną ilość amputacji z powodów naczyniowych oraz stale rosnącą liczbę wypadków. I....