Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii, diagnostyki i leczenia nerczaka płodowego – guza Wilmsa Epidemiologia i etiologia Nerczak płodowy (łac. nephroblastoma) został po raz pierwszy szczegółowo opisany przez szwajcarskieg...