Już w latach 70 XX wieku rozpoczęto badania radiobiologiczne, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy kojarzenie radioterapii i chemioterapii może przynieść korzystne efekty i nie będzie zbyt szkodliwe dla prawidłowych tkanek. Powstały wtedy dwi...