Szacuje się, że u około 50% pacjentów z chorobami nowotworowymi dojdzie do rozsiewu choroby w obrębie układu kostnego (1). Dotyczy to w szczególności chorych z rakiem piersi, rakiem prostaty i szpiczakiem mnogim. Zmiany o charakterze metastatyczny...