Podstawową metodę terapii stosowaną u pacjentek z rozpoznaniem raka endometrium jest leczenie chirurgiczne, które w większości przypadków jest elementem leczenia skojarzonego z uzupełniającą radioterapią lub radiochemioterapią. Kobiety z przeciww...