Zakażenia są częstym powikłaniem i główną przyczyną zgonów pacjentów z nowotworami zarówno krwi jak i narządów litych. Wynikają one z osłabienia odporności nieswoistej, swoistej komórkowej i humoralnej, związanej zarówno z chorobą podstawową jak i...