Pod pojęciem neutropenii rozumiemy spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1,5 G/l, lub, jak uważa część autorów, poniżej 1,0 G/l. Natomiast zgodnie z klasyfikacją CTC-NCI (Common Toxicity Criteria of the National Cancer Institute) wy...