Zastosowanie gemcytabiny i radioterapii łącznie to obiecująca terapia skojarzona nowotworów. Trzeba jednak pamiętać, że takie połączenie musi być stosowane ostrożnie, ze względu na zwiększoną toksyczność dla zdrowych tkanek. Badania pokazują, że ...