Wśród chorych na nowotwory złośliwe przerzuty do kości stanowią duże ryzyko wystąpienia powikłań kostnych, które istotnie obniżają ich jakość życia. Powodują ból, objawy ucisku rdzenia lub korzeni nerwów rdzeniowych. Są przyczyną złamań patologicz...