Odsetek raków piersi wykazujących ekspresję receptorów estrogenowych i progesteronowych jest zróżnicowany i zależy między innymi od stanu zaawansowania raka piersi, wieku chorych, stanu menopauzalnego. Autorzy są zgodni, że ekspresja receptora est...