Rola pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce wątroby
Obrazowanie za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej jest techniką o wysokiej czułości w wykrywaniu zmian nowotworowych wątroby. W przeciwieństwie do klasycznych technik obrazow...