Wywiad z prof. dr hab. Jackiem Muszyńskim z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiej Akademii Medycznej nt. roli badań endoskopowych w diagnostyce chorób nowotworowych jelit Wywiad z prof. dr. hab. Jackiem Muszyń...