Jabłczan sunitinibu ponad dwukrotnie wydłużył przeżycie oraz istotnie zredukował tempo wzrostu i rozmiary guza w badaniu klinicznym III fazy, prowadzonym z udziałem pacjentów z opornymi na leczenie imantinibem nowotworami podścieliska przewodu pok...