Poprawę przeżywalności w raku płuca można uzyskać przede wszystkim dzięki możliwości wczesnego rozpoznania nowotworu oraz włączenia wielokierunkowego leczenia. W ostatnim stuleciu, nastąpił rozwój metod leczenia nowotworów.
W Polsce wśród pr...