Etiopatogeneza raka płuca nie jest do końca poznana, aczkolwiek istnieje wiele dowodów na to, że jest to nowotwór indukowany przez zewnątrzpochodne czynniki rakotwórcze.
Rak płuca stanowi obecnie jedno z największych wyzwań współczesnej medy...