Artykuł ten zawiera aktualne wytyczne stosowania czynników wzrostu stymulujących granulopoezę opracowane w 2006 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) na podstawie wyników badań klinicznych.
Artykuł ten zawiera aktu...