Zespół rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego (disseminated intravascular coagulation, DIC) jest jednostką chorobową mogącą towarzyszyć wielu sytuacjom klinicznym. DIC może mieć charakter ostry i przewlekły.
Zespół rozsianego krzepnięcia śr...