Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest częstym i niezwykle groźnym powikłaniem choroby nowotworowej. U pacjentów z chorobami nowotworowymi występuje ona 4-6 razy częściej niż w populacji ogólnej.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻCh...