Niedokrwistość występuje u dużej części chorych onkologicznych.
Niedokrwistość występuje u dużej części chorych onkologicznych. Najczęściej jest wynikiem stosowanej chemioterapii (dotkniętych jest aż 80-100% chorych), zajęcia szpiku przez na...