Niedokrwistość jest bardzo częstym powikłaniem choroby nowotworowej. Jej występowanie może być wynikiem wielu czynników, na które składają się: bezpośrednie nacieczenie szpiku kostnego przez nowotwór, zahamowanie procesu erytropoezy w wyniku terap...