Niedokrwistość jest badzo częstym powikłaniem choroby nowotworowej i jej leczenia, występującym u około 50% pacjentów. Objawy wywołane przez niedokrwistość mogą w znaczącym stopniu wpływać na funkcjonowanie i jakość życia pacjentów z chorobą nowot...