Badanie z pomocą mikromacierzy DNA pozwala na kompleksową identyfikację kluczowych markerów dla określenia rokowania pacjentek oraz skonstruowania celowanej terapii uderzającej w ścieżki ekspresji tysięcy genów ujawniających się w przebiegu raka....