Technika mikromacierzy, dzięki możliwości równoczesnego badania ekspresji tysięcy genów w badanej próbce materiału, daje szansę na stworzenie nowoczesnych metod oceny stopnia zaawansowania raka jelita grubego, jego rokowania i odpowiedzi na chemi...