Rak płuca jest wiodącą przyczyną zgonów w grupie nowotworów złośliwych. Wyniki leczenia i rokowania dla pacjentów z rakiem płuca, pomimo ogromnych starań, są nadal złe i niezadowalające.
Rak płuca jest wiodącą przyczyną zgonów w grupie now...