Wapń jest istotnym pierwiastkiem w organizmie człowieka. Pełni zarówno funkcję biochemiczną – jako przekaźnik wewnątrzkomórkowy i niezbędny element kaskady krzepnięcia, jak i czysto mechaniczną – będąc istotnym składnikiem kości.
Wapń jest is...